Przetargi

24.01.2020

przetarg nieograniczony na realizację zadania: "Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie ex19 05 03 – Materiał po procesie kompostowania odpadów o kodzie 200201, z terenu RIPOK Głogów ul. Komunalna 3, 67-200 Głogów”

Czytaj więcej
23.01.2020

przetarg nieograniczony na: "Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje, przedmioty) z mechanicznej obróbki odp inne niż wymienione w 19 12 11 lub 19 12 10 Odpady palne -paliwo alternatywne”

Czytaj więcej
23.01.2020

przetarg nieograniczony na: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12- inne odpady (w tym zmieszane substancje, przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzące z sortowania frakcji zmieszanych"

Czytaj więcej