Przetargi - Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap IB przy ul. Komunalnej 3 w Głogowie przy RIPOK MBP

Powrót
04.02.2019

Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap IB przy ul. Komunalnej 3 w Głogowie przy RIPOK MBP

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap IB przy ul. Komunalnej 3 w Głogowie przy RIPOK MBP.

Pozostała dokumentacja, stanowiąca załącznik nr. 12 do SIWZ, znajduje się tutaj.