Przetargi - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: dostawa w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu nowego rozdrabniacza do odpadów dla GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o

Powrót
15.05.2019

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: dostawa w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu nowego rozdrabniacza do odpadów dla GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
                                      

                                                 
GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 7a, 67-200 Głogów informuje, że wszczął postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zadanie:

 

 „dostawa w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu nowego rozdrabniacza do odpadów dla GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o”

  1. Zamawiający:

GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o.,

ul.Przemysłowa 7a, 67-200 Głogów

 

2. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania zamówień przez GPK-SUEZ Głogów Spółka z o.o.

  1. Do postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r poz. 1579 ze zm.).
  1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: a) Dostawa nowego rozdrabniacza do odpadów:w terminie do 4 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, b) leasing operacyjny – 60 miesięcy.
  1. Planowany termin zakończenia postępowania: 21.06.2019r

 
 Zatwierdzam

Kierownik Zamawiającego:

  1. Prezes Zarządu - Zbigniew Rybka
  2. W-ce Prezes Zarządu – Daniel Stawecki