Przetargi - ogłoszenie o wszczęciu postępowania na: Świadczenie usługi serwisu i najmu odzieży roboczej odblaskowej, wizytowej oraz szaf ubraniowych dla pracowników GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o

Powrót
04.11.2020

ogłoszenie o wszczęciu postępowania na: Świadczenie usługi serwisu i najmu odzieży roboczej odblaskowej, wizytowej oraz szaf ubraniowych dla pracowników GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
                                      

                                                 
GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 7a, 67-200 Głogów informuje,  że wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki
(negocjacje z Wykonawcą) na zadanie:

 

 „Świadczenie usługi serwisu i najmu odzieży roboczej odblaskowej, wizytowej oraz szaf ubraniowych dla pracowników GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o.”

  1. Zamawiający:

GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 7a,

67-200 Głogów

  1. Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania zamówień przez GPK-SUEZ Głogów Spółka z o.o.
  1. Do postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r poz. 1579 ze zm.).
  1. Planowany termin zakończenia postępowania: 06.11.2020r.


       Zatwierdzam

Kierownik Zamawiającego:

  1. Prezes Zarządu – Zbigniew Rybka
  2. W-ce Prezes Zarządu – Daniel Stawecki