Przetargi - ogłoszenie o wszczęciu postępowania na: ubezpieczenie majątkowe GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o.

Powrót
30.11.2020

ogłoszenie o wszczęciu postępowania na: ubezpieczenie majątkowe GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
                                      

                                                 
GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 7a, 67-200 Głogów informuje,  że wszczął postępowanie w trybie „zapytania cenowego z możliwością negocjacji” na:

Ubezpieczenie majątkowe  GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o.

  1. Zamawiający: GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7a, 67-200 Głogów
  1. Prowadzący postępowanie w imieniu Zamawiającego/do kontaktu:

BENEFIT Broker Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 13G, 53 – 238 Wrocław, www.benefit.net.pl.

 Osoba do kontaktu:

  1. Marzanna Kuźnik

tel.: 71 798 51 75

tel. kom: 695 077 377

marzanna.kuznik@benefit.net.pl

  1. Przedmiot zamówienia:

Program ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej
oraz pozostałych interesów majątkowych przedsiębiorstwa obejmujące ubezpieczenia
od następujących ryzyk:

A – UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

B – UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

C – UBEZPIECZENIE MASZYN I SPRZETU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

D – UBEZPIECZENIE MASZYN OD USZKODZEŃ

E – UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

F – UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

  1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania zamówień przez GPK-SUEZ Głogów Spółka z o.o.

 

5.Do postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r poz. 1579 ze zm.).

 

6. Termin zakończenia postępowania: nie później niż do dnia 31.12.2020r.