Przetargi - ogłoszenie o wszczęciu postępowania na: Ubezpieczenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Głogowie

Powrót
29.10.2020

ogłoszenie o wszczęciu postępowania na: Ubezpieczenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Głogowie

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
                                      

                                                 
GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 7a, 67-200 Głogów informuje,    że wszczął postępowanie w trybie „zapytania cenowego z możliwością negocjacji ” na:

Ubezpieczenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Głogowie

  1. Zamawiający:

 GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o.,

ul. Przemysłowa 7a

67-200 Głogów

  1. Prowadzący postępowanie w imieniu Zamawiającego/do kontaktu:

EKO BROKER Sp. z o.o.

ul. Twarda 18 (Spektrum Tower)

00-105 Warszawa.

Osoby do kontaktu:

  1. Przedmiot zamówienia:

Ubezpieczenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Głogowie, w tym:

ZADANIE  I UBEZPIECZENIE MIENIA  w zakresie:

Ubezpieczenia mienia od  zdarzeń losowych  (PD)

Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (EEI)

Ubezpieczenia maszyn, urządzeń i sprzętu budowlanego od uszkodzeń (CPM)

ZADANIE II UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY W ŚRODOWISKU

4. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania zamówień przez GPK-SUEZ Głogów Spółka z o.o
5. Do postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r poz. 1579 ze zm.).                                         
6. Termin zakończenia postępowania: 31.12.2020r.

Zatwierdzam

Kierownik Zamawiającego:

  1. Prezes Zarządu – Zbigniew Rybka
  2. W-ce Prezes Zarządu – Daniel Stawecki