Przetargi - ogłoszenie o wszczęciu postępowania na: "Wykonanie prac niwelacyjnych oraz formowanie bryły nasypu na kwaterze Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Głogowie

Powrót
18.05.2021

ogłoszenie o wszczęciu postępowania na: "Wykonanie prac niwelacyjnych oraz formowanie bryły nasypu na kwaterze Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Głogowie

ogłoszenie o wszczęciu postępowania na: "Wykonanie prac niwelacyjnych oraz formowanie bryły nasypu na kwaterze Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Głogowie