Przetargi - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: "sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych dla GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o"

Powrót
28.02.2019

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: "sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych dla GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o"

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
                                      

                                                 
GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 7a, 67-200 Głogów informuje, że wszczął postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zadanie:

 

 „sprzedaż i dostawę fabrycznie nowych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych dla GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o.”

  1. Zamawiający:GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o.,Przemysłowa 7a,67-200 Głogów
  1. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania zamówień przez GPK-SUEZ Głogów Spółka z o.o.

 

  1. Do postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r poz. 1579 ze zm.).

 

  1. Planowany termin zakończenia postępowania: 25.03.2019r.

 


                                                                                                          Zatwierdzam

                                                                                               Kierownik Zamawiającego:

                                                                                        Prezes Zarządu - Zbigniew Rybka
                                                                                    W-ce Prezes Zarządu – Daniel Stawecki