Przetargi - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: sprzedaż i dostawa nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla GPK- SUEZ Głogów Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 7A w Głogowie

Powrót
09.08.2019

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: sprzedaż i dostawa nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla GPK- SUEZ Głogów Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 7A w Głogowie

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
                                      

                                                 
GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 7a, 67-200 Głogów informuje,  że wszczął postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zadanie:

 „sprzedaż i dostawa nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla GPK- SUEZ Głogów Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 7A w Głogowie”

  1. Zamawiający:

GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 7a,

67-200 Głogów

 

  1. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania zamówień przez GPK-SUEZ Głogów Spółka z o.o.

 

  1. Do postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r poz. 1579 ze zm.).

 

  1. Planowany termin zakończenia postępowania- tj. podpisania umowy: do dnia 30.08.2019r.

 


        Zatwierdzam

Kierownik Zamawiającego:

  1. Prezes Zarządu - Zbigniew Rybka
  2. W-ce Prezes Zarządu – Daniel Stawecki