Przetargi - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: "sprzedaż komisową trumien oraz wyrobów pogrzebowych dla GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o"

Powrót
19.09.2018

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: "sprzedaż komisową trumien oraz wyrobów pogrzebowych dla GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o"

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
                                      

                                                 
GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 7a, 67-200 Głogów informuje, że wszczął postępowanie w trybie „zapytania ofertowego” na:

„sprzedaż komisową trumien oraz wyrobów pogrzebowych dla GPK-SUEZ Głogów   Sp. z o.o.”

 

  1. Zamawiający: GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7a, 67-200 Głogów
  2. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania zamówień przez GPK-SUEZ Głogów Spółka z o.o.
  3. Do postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r poz. 1579 ze zm.).
  4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy przez okres 24 miesięcy.
  5. Planowany termin zakończenia postępowania: 19.10.2018r.