Przetargi - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: Ubezpieczenie majątkowe GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o. na okres 1.01.2020r. – 31.12.2020r. z możliwością przedłużenia na rok 2021

Powrót
29.11.2019

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: Ubezpieczenie majątkowe GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o. na okres 1.01.2020r. – 31.12.2020r. z możliwością przedłużenia na rok 2021

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
                                      

                                                 
GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 7a, 67-200 Głogów informuje,  że wszczął postępowanie w trybie „zapytania cenowego z możliwością negocjacji ” na:

Ubezpieczenie majątkowe  GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o. na okres  1.01.2020r. – 31.12.2020r. z możliwością przedłużenia na rok 2021

  1. Zamawiający: GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7a, 67-200 Głogów
  1. Prowadzący postępowanie w imieniu Zamawiającego/do kontaktu:

BENEFIT Broker Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 13G, 53 – 238 Wrocław, www.benefit.net.pl.

Osoba do kontaktu:

p. Marzanna Kuźnik

tel.: 71 798 51 75

tel. kom: 695 077 377

marzanna.kuznik@benefit.net.pl

  1. Przedmiot zamówienia:

Program ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pozostałych interesów majątkowych przedsiębiorstwa obejmujące ubezpieczenia od następujących ryzyk:

 

A – UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

B – UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

C – UBEZPIECZENIE MASZYN I SPRZETU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

D – UBEZPIECZENIE MASZYN OD USZKODZEŃ

E – UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

F - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

 

  1. Planowany termin zakończenia postępowania- tj. podpisania stosownej polisy: do dnia 31.12.2019r.