Przetargi - ogłoszenie o wszczęciu postępowania: " Ubezpieczenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Głogowie"

Powrót
28.11.2018

ogłoszenie o wszczęciu postępowania: " Ubezpieczenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Głogowie"

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
                                      
                                                 
GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 7a, 67-200 Głogów informuje, że wszczął postępowanie w trybie „zapytania cenowego z możliwością negocjacji ” na:
Ubezpieczenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Głogowie

1. Zamawiający: GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7a, 67-200 Głogów

2. Prowadzący postępowanie w imieniu Zamawiającego/do kontaktu:

EKO BROKER Sp. z o.o.
ul. Twarda 18 (Spektrum Tower)
00-105 Warszawa.

Osoba do kontaktu:
p. Małgorzata Mleczak tel.: 48 222 111 657, email: m.mleczak@ekobroker.com

3. Przedmiot zamówienia:
Ubezpieczenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
w Głogowie , w tym:
ZADANIE I UBEZPIECZENIE MIENIA w zakresie:
Ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych (PD)
Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk ( EEI)
Ubezpieczenia maszyn, urządzeń i sprzętu budowlanego od uszkodzeń (CPM

ZADANIE II UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY W ŚRODOWISKU

4. Termin zakończenia postępowania: 31.12.2018r.