Przetargi - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: "udzielenie i obsługa złotówkowego kredytu długoterminowego inwestycyjnego do wysokości 3 500 000,00 mln PLN dla GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o."

Powrót
15.02.2019

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: "udzielenie i obsługa złotówkowego kredytu długoterminowego inwestycyjnego do wysokości 3 500 000,00 mln PLN dla GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o."

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
                                      

                                                 
GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 7a, 67-200 Głogów informuje, że wszczął postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zadanie:

 

 „udzielenie i obsługa złotówkowego kredytu długoterminowego inwestycyjnego do wysokości 3.500.000,00 mln PLN dla GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o z przeznaczeniem na finansowanie kwoty netto na realizację inwestycji pn. „Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap IB przy ul. Komunalnej 3 w Głogowie przy RIPOK MBP”

  1. Zamawiający:

GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o., ul.Przemysłowa 7a, 67-200 Głogów

  1. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania zamówień przez GPK-SUEZ Głogów Spółka z o.o.
  1. Do postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r poz. 1579 ze zm.).
  1. Planowany termin zakończenia postępowania: 15.03.2019r.

 

 


                                                                                                          Zatwierdzam

                                                                                             Kierownik Zamawiającego:

                                                                                     Prezes Zarządu - Zbigniew Rybka                                                                                   
                                                                                   W-ce Prezes Zarządu – Daniel Stawecki