Przetargi - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: zakup i dostawa nowych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i gruzu dla GPK- SUEZ Głogów Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 7A w Głogowie

Powrót
16.05.2019

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: zakup i dostawa nowych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i gruzu dla GPK- SUEZ Głogów Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 7A w Głogowie

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
                                      

                                                 
GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 7a, 67-200 Głogów informuje, że wszczął postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zadanie:

 

 „zakup i dostawa nowych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i gruzu dla GPK- SUEZ Głogów Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 7A w Głogowie”

  1. Zamawiający:

GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 7a,

67-200 Głogów

 

  1. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania zamówień przez GPK-SUEZ Głogów Spółka z o.o.

 

  1. Do postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r poz. 1579 ze zm.).

 

  1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 24 miesiące od daty podpisania umowy,
    nie dłużej niż do dnia 30.06.2021r.

 

  1. Planowany termin zakończenia postępowania: 21.06.2019r.


Zatwierdzam

Kierownik Zamawiającego:

  1. Prezes Zarządu - Zbigniew Rybka
  2. W-ce Prezes Zarządu – Daniel Stawecki