Przetargi - PRZETARG NA: „RIPOK MBP/ budowa PSZOK na terenie Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów w Głogowie ul. Komunalna 3”

Powrót
24.05.2017

PRZETARG NA: „RIPOK MBP/ budowa PSZOK na terenie Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów w Głogowie ul. Komunalna 3”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "RIPOK MBP/ budowa PSZOK na terenie Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów w Głogowie ul. Komunalna 3”


Załącznik nr 13 do SIWZ:

1. Projekt budowlany zamienny - etap II PZT 31.10.16:

1.1 dokumenty formalno prawne
1.2 PZT i BIOZ
1.3 konstrukcja
1.4 sanitarka
1.5 elektryka
1.6 drogi
1.7 przedmiary
1.8 STWiory:

1.8.1 budowlanka
1.8.2 sanitarka
1.8.3 elektryka
1.8.4 drogi

2. Projekt budowlany - budynek administracyjny 31.10.216:

2.1 dokumenty formalno prawne
2.2 PZT i BIOZ
2.3 architektura:

2.3.1 charakterystyka energetyczna

2.4 konstrukcja
2.5 sanitarka wodno-kanalizacyjno-gazowa
2.6 sanitarka wentylacyjno-mechaniczna
2.7 elektryka
2.8 przedmiary
2.9 STWiORY:

2.9.1 budowlanka
2.9.2 sanitarka
2.9.3 elektryka

3. Projekt budowalny zamienny - zmiana sposobu uzytkowania 31.10.16:

3.1 dokumenty formalno prawne
3.2 PZT i BIOZ
3.3 architektura
3.4 sanitarka wodno-kanalizacyjna
3.5 sanitarka wentylacja
3.6 elektryka
3.7 przedmiary
3.8 STWiORY

4. Przedmiary uzupełniające PSZOK Głogów