Przetargi - przetarg nieograniczony na: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12- inne odpady (w tym zmieszane substancje, przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzące z sortowania frakcji zmieszanych"

Powrót
23.01.2020

przetarg nieograniczony na: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12- inne odpady (w tym zmieszane substancje, przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzące z sortowania frakcji zmieszanych"

przetarg nieograniczony na realizację zadania: " Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12- inne odpady (w tym zmieszane substancje, przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzące z sortowania frakcji zmieszanych surowców 15 01 01,15 01 02, 15 01 06, 15 01 07 z terenu RIPOK Głogów ul. Komunalna 3, 67-200 Głogów"