Przetargi - przetarg nieograniczony na: "Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje, przedmioty) z mechanicznej obróbki odp inne niż wymienione w 19 12 11 lub 19 12 10 Odpady palne -paliwo alternatywne”

Powrót
23.01.2020

przetarg nieograniczony na: "Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje, przedmioty) z mechanicznej obróbki odp inne niż wymienione w 19 12 11 lub 19 12 10 Odpady palne -paliwo alternatywne”

przetarg nieograniczony na realizację zadania: " Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje, przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 lub 19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) pochodzące z ręczno-mechanicznej obróbki odpadów w kodzie 20 03 07"