Przetargi - przetarg nieograniczony na realizację zadania: "Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie ex19 05 03 – Materiał po procesie kompostowania odpadów o kodzie 200201, z terenu RIPOK Głogów ul. Komunalna 3, 67-200 Głogów”

Powrót
24.01.2020

przetarg nieograniczony na realizację zadania: "Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie ex19 05 03 – Materiał po procesie kompostowania odpadów o kodzie 200201, z terenu RIPOK Głogów ul. Komunalna 3, 67-200 Głogów”

przetarg nieograniczony na realizację zadania: "Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie ex19 05 03 – Materiał po procesie kompostowania odpadów o kodzie 200201,  z terenu RIPOK Głogów  ul. Komunalna 3, 67-200 Głogów”