Przetargi - przetarg nieograniczony na realizację zadania: " Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów wielkogabarytowych”

Powrót
15.02.2021

przetarg nieograniczony na realizację zadania: " Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów wielkogabarytowych”

postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: " Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów pochodzących  z przetwarzania odpadów wielkogabarytowych”