Przetargi - zapytanie ofertowe na realizację zamówienia: „Wykonanie wraz z montażem grobów i pomników urnowych na Cmentarzu przy ul. Świerkowej 1 w Głogowie”

Powrót
02.02.2021

zapytanie ofertowe na realizację zamówienia: „Wykonanie wraz z montażem grobów i pomników urnowych na Cmentarzu przy ul. Świerkowej 1 w Głogowie”

postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: "Wykonanie wraz z montażem grobów i pomników urnowych na Cmentarzu przy ul. Świerkowej 1 w Głogowie"