Przetargi

23.01.2020

przetarg nieograniczony na: "Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje, przedmioty) z mechanicznej obróbki odp inne niż wymienione w 19 12 11 lub 19 12 10 Odpady palne -paliwo alternatywne”

Czytaj więcej
23.01.2020

przetarg nieograniczony na: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12- inne odpady (w tym zmieszane substancje, przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzące z sortowania frakcji zmieszanych"

Czytaj więcej
29.11.2019

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: Ubezpieczenie floty pojazdów GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o. na rok 2020 z możliwością przedłużenia na rok 2021

Czytaj więcej