Przetargi

03.04.2020

Zapytanie ofertowe na: „Wykonanie wraz z montażem grobów i pomników urnowych na Cmentarzu przy ul. Świerkowej 1 w Głogowie”

Czytaj więcej
19.03.2020

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12- inne odpady (w tym zmieszane substancje, przedmioty) z mechanicznej obróbki odp. inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzące z sortowania frakcji

Czytaj więcej
13.03.2020

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie ex19 05 03 – Materiał po procesie kompostowania odpadów o kodzie 200201

Czytaj więcej