Przetargi

11.03.2020

przetarg ustny (licytacja) na: " dzierżawę działki stanowiącej własność GPK- SUEZ Głogów Sp. z o.o. znajdującej się na terenie Osiedla Brzostów przy ul. Świerkowej 1 w Głogowie pod działalność handlowo-usługową (ekspozycja nagrobków)"

Czytaj więcej
24.01.2020

przetarg nieograniczony na realizację zadania: "Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie ex19 05 03 – Materiał po procesie kompostowania odpadów o kodzie 200201, z terenu RIPOK Głogów ul. Komunalna 3, 67-200 Głogów”

Czytaj więcej
23.01.2020

przetarg nieograniczony na: "Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje, przedmioty) z mechanicznej obróbki odp inne niż wymienione w 19 12 11 lub 19 12 10 Odpady palne -paliwo alternatywne”

Czytaj więcej