Załączniki formalno-prawne

  • Zał. 1 Wypis z ewidencji gruntów Pobierz
  • Zał. 2 Wyrys z ewidencji gruntów Pobierz
  • Zał. 3 Wypis i wyrys z MPZP Pobierz
  • Zał. 4 Decyzja środowiskowa prezydenta miasta Glogowa-ZUO Biechó Pobierz
  • Zał. 5 Decyzja pnb 157.2012 Pobierz
  • Zał. 6 Decyzja pnb z 164.2012 z 28.03.12 Pobierz
  • Zał. 7 Zmiana decyzji pnb z 27.02.2014 Pobierz
  • Zał. 8 Zawiadomienie dot. dok. geologicznej Pobierz
  • Zał. 9 Zawiadomienie dot. dok. hydrogeologicznej Pobierz