Zamknięte dla interesantów


Szanowni Państwo, w związku z zagrożeniem epidemicznym informujemy, że od 16 marca 2020 r. do odwołania wprowadza się ograniczenie w dostępie do biur i zakładów GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o. W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych pracowników zachęcamy wszystkich do załatwienia wszelkich formalności poprzez kontakt mailowy suezglogow@suezglogow.pl lub telefoniczny:

Sprawa/dział

Telefon

Odbiór odpadów

726 56 72

Zieleń

726 56 60

Sekretariat firmy

726 56 56Uwaga! Zmiany w PSZOK! Dotyczy: wszystkich mieszkańców

W związku z zagrożeniem epidemicznym GPK-SUEZ Głogów w porozumieniu z Gminą Miejską w Głogowie wprowadza zmiany dotyczące funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK. Z dniem 6 kwietnia punkty te czynne będą od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-17:00 (przerwa techniczna 13.00 – 13.30) oraz w sobotę 8.00-14.00 (przerwa techniczna 11.00-11.30). PSZOK-i znajdują się w 2 miejscach, przy ul.  Przemysłowej 7a i ul. Transportowej.
PSZOK - ul. Przemysłowa 7a - tel. 515 224 608
PSZOK - ul. Transportowa - tel. 507 727 963

Zmiany w odbiorze BIO! Dotyczy: mieszkańców osiedli domów jednorodzinnych

W związku z zagrożeniem epidemicznym i w celu zapewnienia ciągłości wywozu odpadów informujemy, że z dniem  6 kwietnia 2020 r. odpady BIO (brązowe worki) będą odbierane w liczbie do 3 worków maksymalnie jednorazowo z posesji. W przypadku większej ilości odpadów BIO do dyspozycji mieszkańców pozostają Punkty Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych. Jednocześnie informujemy o zmianach dotyczących ich godzin otwarcia (poniżej).


Dodatkowe informacje:
W związku z ogłoszonym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego uprzejmie informujemy, że w przypadku zawieszenia działalności, na Państwa pisemny wniosek (dopuszczamy formę elektroniczną – mailową), możemy w czasie ogłoszonej pandemii zaprzestać prowadzenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów, co wpłynie na rozliczenie usługi.